Jak nastavit satelitní parabolu

Nastavení satelitní paraboly je pro satelitního technika otázkou max. 20 min. V případě, že si satelitní parabolu instalujete sami, doporučujeme následující:

- Zjistit jakým směrem máte jih, popř. pokud někdo z Vašich sousedů má satelitní příjem, tak jakým směrem má satelitní parabolu natočenu

- Zajistěte kolmý úchyt/stožár paraboly

- Nastavte na satelitní parabole úhel sklonu (elevace) cca 33 stupňů - liší se dle Vaší pozice

- Postupně otáčíte parabolu v horizontálním směru

- Na satelitním přijímači nastavíte informaci o signálu a satelitní parabolu otáčíte v přibližném směru dokud Váš signál není optimální

- Pro doladění satelitního signálu trochu pootočte s konvertorem kolem jeho osy (zjistíte opět dle měrky signálu v přijímači)

- I přes tento stručný návod doporučujeme návštěvu specialisty, který Vám satelitní parabolu seřídí na maximum možného zisku bez možných budoucích problémů se satelitním příjmem.