Montáže a servis EZS/EPS

Naše společnost provádí montáže, servis a revize elektronických zabezpečovacích systémů

(EZS) a elektronických požárních systémů (EPS) dodávaných společnostmi Jablotron, Paradox, a Detectomat.

Zdarma zhotovíme nabídku pro Váš dům, byt či firmu. Se systémem JA-100 od společnosti Jablotron nyní navíc

získáváte bezpečnostní sim kartu s aktivním dohledem PCO na tři měsíce zcela zdarma.

Pro čistokrevné systémy EPS společnosti Detectomat zajišťujeme pravidelné revize a zkoušky zařízení v souladu s vyhláškou MV ČR 246/2001.

Zkouška EPS probíhá v součinnosti s HZS místo příslušného kraje a také s PCO zákazníka. Zajišťujeme pravidelené školení zaměstnanců.

Organizujeme pravidelná evakuační cvičení.Montujeme a revidujeme evakuační rozhlas TOA.

 

Společnost Telcomnet-Martin Horák IČ: 86623907 je pověřena na základě vyhl. 246/2001 §5 a §6 a také je certifikována

 pro provádění montáže, správy, servisu a revizí výše zmiňovaných systémů viz. certifikáty.