Revize EPS (elektronický požární systém)

Naše společnost provádí revize, zkoušky a instalace elektronických požárních systémů výrobce Job Detectomat.

Koordinační zkoušky systému provádíme v součinnosti s HZS Praha a Středočeského kraje.

Organizujeme pravidelná evakuační cvičení.

Provádíme pravidelnou kontrolu systému dle požadavku Vyhl. MV ČR č.  246/2001 Sb.

Naše společnost je certifikována  v souladu s Vyhl. MV ČR č.  246/2001 Sb. § 5, §6

 

 

 

Podrobnosti viz. ceník služeb.